Търсят се: куриери до 35 г. за работа с ван като Ltd. company в Англия, камериерки и помощен персонал до 30 г. със средно ниво на английски за работа като самонаети в хотели 4-5* в Лондон. Уважаеми клиенти, можете да се свържете с нас по Skype, за да зададете своите въпроси като използвате някое от Skype имената, посочени в страницата "за нас". Нашите онлайн асистенти са на ваше разположение всеки работен ден от 10 до 18 часа.                                                    | форум | за нас | начало | english    
начало > за нас > дейност  
 

Дейност

Основни направления:

ОБУЧЕНИЕ И РАБОТА В ЧУЖБИНА

www.pan-vt.com

Съгласно законите на ЕС и Република България, програмите за информиране и консултиране за обучение, Au Pair  и стартиране на бизнес като самонает (Self Employed или с регистриране на компания), както и всички младежки програми, не са посредническа дейност по наемане на работа (по трудов договор) по смисъла на ЗНЗ и НУРИПДНР. За извършването на такава дейност не е необходима регистрация в Агенцията по заетостта.

АНГЛИЯ

Курсове по английски език в Лондон
Професионални курсове в Лондон
Висше образование - магистър, бакалавър и др.
AU PAIR
Реализация на самонаети (self employed) в Англия
• Квартири - краткосрочни, дългосрочни, посрещане и настаняване

ИРЛАНДИЯ

Курсове по английски език в Дъблин

САЩ

• J1 програми - Traineeship, Internship, Work and travel, Au pair
H2B
Подготовка за виза

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Агенция "ПАН-ВТ" консултира, оценява, наема/отдава, купува/продава и управлява недвижими имоти (апартаменти, къщи, гаражи, офиси, търговски и производствени обекти, парцели и земи) в страната и чужбина.

ЕКСПЕРТНИ И БИЗНЕС ОЦЕНКИ

Агенция "ПАН-ВТ" извършва експертни и бизнес оценки с висококвалифициран екип от лицензирани оценители на цели предприятия, недвижими имоти, машини и съоръжения, индустриална и интелектуална собственост, художествени произведения и други активи.

ПРОЕКТИРАНЕ И ИНЖЕНЕРИНГ

Агенция "ПАН-ВТ" извършва качествен технически контрол, проектиране в идейна и работна фаза на сгради от високо и ниско строителство със съпътстващи вътрешни и външни инсталации: архитектура, конструкции, ОВ, ЕЛ, ВИК, вертикална планировка, озеленяване, топлотехническа ефективност, ОВОС и др.

КНИГОИЗДАВАНЕ И ПРЕВОДИ

Издателство "ПАН-ВТ" е регистрирано през 1995 год. Целите му са откриване и популяризиране на талантливи български и чуждестранни творци. Издателството подпомага качествени индивидуални и колективни проекти, като едновременно с това търси съдействието и на културни институции за осъществяването на по-значителни проекти. Издателската програма е насочена към поети, писатели, преводачи, литературоведи, философи, музикални дейци, художници, научни среди и др.
По-голяма част от книгите са обединени в седем от водещите библиотеки на издателството:
"БРОЕНИЦА" - поезия и проза на утвърдени български автори; "ЕВРОПА" - преводи на европейска поезия и проза; "АРТГЕНЕРАЦИЯ" - избрани произведения на български и световни творци, "ЛЮБОМЪДРИЕ"-научни изследвания в областта на философията и богословието в духа на културните традиции; "ИСТОРИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ" - научни изследвания, които осмислят по нов начин човешката история и археология към днешни дни; "ДЕБЮТИ" - поезия и проза на млади автори; "ПУМПАЛ" - поезия, проза, приказки и др. за деца, "ИНТЕЛЕКТ" - наградени текстове в националния конкурс за литература и изкуства "ИНТЕЛЕКТ".
В-к "АРТФОРУМ" ISNN 1311-2066 от 1997 до 2003 година бe специализирано месечно издание за култура на издателство "ПАН-ВТ". Като таблоид 20 стр. (4 от които пълноцветни) с разнообразни тематични броеве, интересни рубрики и богата информация, вестникът се нареди сред водещите национални издания. От 2000 година електронният вариант на вестника http://www.artforum-bg.com/ предлага и нови съвременни форми за комуникация и обмен на идеи между хората на изкуството и културата, а в разделите на "АРТБОРСА" за литература, изобразително изкуство, фотография, индивидуални и колективни авторски представяния, електронни книги, конкурси, обучение и работа в страната и чужбина, културен туризъм, бизнес и реклама има стойностна визия и информация за всеки ценител от областта на културата.

ДРУГИ УСЛУГИ

• Компютърни курсове: начална компютърна грамотност; Microsoft Windows, Microsoft Office (WORD, EXCEL и др.); предпечатна подготовка и графичен дизайн - Adobe Page Maker, Adobe Photoshop, Corel DRAW; web дизайн и др. Индивидуална и групова подготовка в удобно за курсиста време.
• Агенция "ПАН-ВТ" извършва текстообработка, сканиране, копиране, подвързване, изработка на рекламни материали, web страници и др.
• Агенция "ПАН-ВТ" извършва преводи от/на английски, френски, италиански, испански, руски, унгарски, полски, словашки и др. езици.
• Aгенция "ПАН-ВТ" организира национални и международни семинари и работни срещи в областта на науката, културата, изкуствата и бизнеса.